การสำรวจวัสดุคงคลัง หรือ สินค้าคงคลัง

$38.95 $52.00 -30%
Item Code: #453217907 :
Availability: In stock
Condition: New

การสำรวจวัสดุคงคลัง หรือ สินค้าคงคลัง (Inventory Survey) หมายถึง การสำรวจหาปริมาณ/ปริมาตร ของวัสดุหรือสินค้าต่างๆ ที่เก็บไว้เพื่อใช้ประโยชน์ในการดำเนินงาน อาจเป็นการดำเนินงานผลิต ดำเนินการขาย หรือดำเนินงานอื่นๆ เช่น

 • ถ่านหิน
 • ชีวมวล
 • กะลาปาร์ม
 • ไม้ชิป
 • ไม้ฟืนท่อน
 • ไม้ยางพารา
 • ขี้กบ-ขี้เลื่อย
 • แกลบ
 • ซังข้าวโพด
 • เหง้ามันสับ
 • เชื้อเพลิงชีวมวลอัดแท่ง
 • ปูนซีเมนต์, หิน, ทราย ฯลฯฃ

 

 

Available Options:

Color:
Size chart
ราขละเอียดสินค้า

การสำรวจวัสดุคงคลัง หรือ สินค้าคงคลัง (Inventory Survey) หมายถึง การสำรวจหาปริมาณ/ปริมาตร ของวัสดุหรือสินค้าต่างๆ ที่เก็บไว้เพื่อใช้ประโยชน์ในการดำเนินงาน อาจเป็นการดำเนินงานผลิต ดำเนินการขาย หรือดำเนินงานอื่นๆ เช่น

 • ถ่านหิน
 • ชีวมวล
 • กะลาปาร์ม
 • ไม้ชิป
 • ไม้ฟืนท่อน
 • ไม้ยางพารา
 • ขี้กบ-ขี้เลื่อย
 • แกลบ
 • ซังข้าวโพด
 • เหง้ามันสับ
 • เชื้อเพลิงชีวมวลอัดแท่ง
 • ปูนซีเมนต์, หิน, ทราย ฯลฯฃ

 

 

information