การเจาะสำรวจดิน

$38.95 $52.00 -30%
Item Code: #453217907 :
Availability: In stock
Condition: New

การเจาะสำรวจดิน (Soil Investigation) คือ การเจาะสำรวจดินเพื่อที่จะใช้เป็นข้อมูลในการนำไปวิเคราะห์ทดสอบคุณสมบัติต่างๆ ในห้องทดสอบ โดยจะมีการเก็บตัวอย่างดินจากสถานที่จริงเพื่อนำไปหาค่าดัชนีต่างๆทางวิศวกรรม ซึ่งต้องใช้ที่ระดับชั้นความลึกแตกต่างกัน

 

Available Options:

Color:
Size chart
ราขละเอียดสินค้า

การเจาะสำรวจดิน (Soil Investigation) คือ การเจาะสำรวจดินเพื่อที่จะใช้เป็นข้อมูลในการนำไปวิเคราะห์ทดสอบคุณสมบัติต่างๆ ในห้องทดสอบ โดยจะมีการเก็บตัวอย่างดินจากสถานที่จริงเพื่อนำไปหาค่าดัชนีต่างๆทางวิศวกรรม ซึ่งต้องใช้ที่ระดับชั้นความลึกแตกต่างกัน

 

information