งานสำรวจรังวัดที่ดิน

$38.95 $52.00 -30%
Item Code: #453217907 :
Availability: In stock
Condition: New

งานสำรวจรังวัดที่ดิน (Cadastral Surveying) คือ การสำรวจเพื่อการเอกสารกรรมสิทธิ์ที่ดิน เป็นการสำรวจเพื่อบันทึกขอบเขตเมือง อำเภอ ตำบล และเขตกรรมสิทธิ์ที่ดิน เพื่อให้ทราบที่ตั้ง แนวเขต และเนื้อที่ของแปลงที่ดิน โดยมีวัตถุประสงค์หลักเพื่อใช้ในการจัดทำทะเบียนที่ดินซึ่งในเมืองไทยจะเน้นการออกเอกสารสิทธิ์ที่ดินซึ่งกรมที่ดิน เป็นผู้รับผิดชอบ ใช้กรรมวิธีเหมือนงานรังวัดภูมิประเทศ แต่เน้นหนักในเส้นเขตระวางที่ดิน และดำเนินการวางเส้นโครงแผนที่ กำหนดหมุดบังคับ โดยใช้ดาวเทียม และทำแผนที่ในระบบ UTM
 

Available Options:

Color:
Size chart
ราขละเอียดสินค้า

งานสำรวจรังวัดที่ดิน (Cadastral Surveying) คือ การสำรวจเพื่อการเอกสารกรรมสิทธิ์ที่ดิน เป็นการสำรวจเพื่อบันทึกขอบเขตเมือง อำเภอ ตำบล และเขตกรรมสิทธิ์ที่ดิน เพื่อให้ทราบที่ตั้ง แนวเขต และเนื้อที่ของแปลงที่ดิน โดยมีวัตถุประสงค์หลักเพื่อใช้ในการจัดทำทะเบียนที่ดินซึ่งในเมืองไทยจะเน้นการออกเอกสารสิทธิ์ที่ดินซึ่งกรมที่ดิน เป็นผู้รับผิดชอบ ใช้กรรมวิธีเหมือนงานรังวัดภูมิประเทศ แต่เน้นหนักในเส้นเขตระวางที่ดิน และดำเนินการวางเส้นโครงแผนที่ กำหนดหมุดบังคับ โดยใช้ดาวเทียม และทำแผนที่ในระบบ UTM
 

information